Belirlenen amaçlar doğrultusunda oyun alanı, oyuncu sayısı, oyuncu seviyesi, oyun süresi, tekrar sayısı ve kullanılacak araç gereç bakımından önceden planlanan oyunlara eğitsel oyun denir. Eğitsel oyun, bireysel yetenekleri ortaya çıkartırken aynı zamanda bireysel yetenekleri geliştiren, çocuklara yarışma hırsı kazandırırken kurallara uymayı, sevinci ve üzüntüyü paylaşmayı da öğreten, oynarken eğitmeyi amaçlayan bir araçtır.

Filtre
Quick Navigation
×
×

Araba